Togel Online
Agen Bola
judi online
Agen Poker Domino99 Capsa AduQ BandarQ Online
Situs Live Kasino Sbobet Online
Agen Poker BandarKiu Online ituQQ.gif
Agen Judi BandarQ BandarPoker Domino Online Indonesia
Agen Judi Online Casino & SportsBook
Agen Poker Domino QQ Online
Agen Poker Domino QQ Online
Judi Poker Domino 99 Online
Judi Poker Domino 99 Online
Agen LiveCasino Sbobet Online
Judi Casino dan Togel Online Indonesia
Bola168 Agen Judi Bola, Bandar Bola, Agen Bola, Sbobet, Ibcbet casino online judi online Bandar Domino, Poker Online, Domino QQ, Domino Online Poker Online Terpercaya | Judi Domino Online Uang Asli | Situs Agen Bandar Sakong Hdpbet.com agen judi online, bandar judi online, Togel Online Terbaik dan Terpercaya di Indonesia
Agen Bola Online - Poker Online Indonesia - Poker Online Indonesia - Poker Online Indonesia - Poker Online Indonesia - Togel - Togel - Togel
Agen Domino 99 - Domino 99 Online - Agen Poker Domino99 Capsa AduQ BandarQ Online - Agen Togel Online Asli4D - Agen Poker BandarKiu Online ituQQ - Agen Judi BandarQ BandarPoker Domino Online Indonesia - Agen Judi Online Casino & SportsBook - Agen Poker Domino QQ Online - Agen Poker Domino QQ Online - Judi Poker Domino 99 Online - Judi Poker Domino 99 Online - Agen Togel Nasional Online - Judi Casino dan Togel Online Indonesia
Results 1 to 2 of 2

Thread: Sang gấp quán cafe qu*n tân phú

 1. #1

  Sang gấp quán cafe qu*n tân phú

  Sang Gấp Quán Cafe nh* nguyên ca tại qu*n tân phú

  Do nhu cầu thay đổi chổ ở mình cần sang quán cafe có măt bằng là nhà nguyên căn: ngang 4m. d*i 20m. 1 trêt. 1 l*ng. 1 lầu.1 sân thương .Có 4 phòng.3 tolet giá thuê 10tr/tháng

  Th*ch hợp cho cả gia đình vợ chồng con cái lưu trú v* kinh doanh cafe
  Giá sang 55tr đã bao gồm Cọc nhà 15tr
  Sang to*n bộ b*n ghế v* thiết bị đã có sẳn của quán
  Vị tr* thu*n lợi gần Big C - chợ Tân Phú Trung - Trường học

  Điện thoại 016-sáu-tám-000624 - Phương
  Địa chỉ: 71 lê sao. phường phú thanh. quân tân phú

 2. #2
  Junior Member
  Join Date
  Oct 2018
  Location
  Colombia
  Posts
  9

  Sang gp qun cafe qun tn ph

  Sang G?p Quan Cafe nha nguyen ca t?i qu?n tan phu

  Do nhu c?u thay d?i ch? ? minh c?n sang quan cafe co mat b?ng la nha nguyen can: ngang 4m. dai 20m. 1 tret. 1 l?ng. 1 l?u.1 san thuong .Co 4 phong.3 tolet gia thue 10tr/thang

  Thich h?p cho c? gia dinh v? ch?ng con cai luu tru va kinh doanh cafe
  Gia sang 55tr da bao g?m C?c nha 15tr
  Sang toan b? ban gh? va thi?t b? da co s?n c?a quan
  V? tri thu?n l?i g?n Big C - ch? Tan Phu Trung - Tru?ng h?c

  Di?n tho?i 016-sau-tam-000624 - Phuong
  D?a ch?: 71 le sao. phu?ng phu thanh. quan tan phu

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •